EESTI TERVISEMAJANDUSE KODA

Tervisemajandus on kogu maailmas kiirelt arenev tööstusharu, mis keskendub
inimeste tervise ja eluea pikendamisele läbi uute tervisetehnoloogiate ja -teenuste kasutuselevõtu.
Eesti Tervisemajanduse Koja eesmärgiks on tervisemajanduse sektori arendamine koostöös riigi, teadusasutuste ja ettevõtetega.

KOOSTÖÖ RIIGIGA

Osaleme tervisemajandust puudutavate strateegiate kujundamisel ning toetame ennetava tervisepoliitika arengut Eestis.

KOOSTÖÖ RAVISÜSTEEMIGA

Teeme koostööd meditsiini- ja raviteenust osutavate asutuste ning katusorganisatsioonidega.

KOOSTÖÖ ETTEVÕTETEGA

Kaasame ettevõtteid tervisemajanduse projektidesse ning kiirendame Eesti tervisetehnoloogia iduettevõtete arengut.

KOOSTÖÖ TEADLASTEGA

Viime läbi tervisealaseid uuringuid ning teeme koostööd rahvusvaheliste teadusasutustega.

PROJEKTID

TERVISEMAJANDUSE KODA

Ühendame tervismajanduse eksperte ja ettevõtjaid

Meie tiim koosneb pikaajalise kogemusega tervishoiu ekspertidest, arstidest, ettevõtjatest, biohäkkeritest ja tehnoloogiaspetsialistidest, kelle ühiseks eesmärgiks on tervisemajanduse kui uue majandusharu käivitamine Eestis.

Oleme avatud koostööle kõikide huvitatud osapooltega.

Koostööpartnerid

Hakka Eesti Tervisemajanduse Koja liikmeksLiitu